ترک منزل و خانواده

به جهت حمایت از زنان در زندگی مشترک مقنن تدابیری را اتخاذ کرده تا زنان در سایه این قوانین بتوانند در جامعه از برابری بیشتر بهره‌مند گردند.

به جهت حمایت از زنان و حفظ حقوق آنان در زندگی مشترک مقنن همواره تدابیری را اتخاذ کرده تا زنان در سایه این قوانین بتوانند در جامعه از برابری بیشتر بهره‌مند گردند.

یکی از این امتیازات بهره مندی زنان از مقررات مربوط به عسر و حرج در زندگی است. چه اینکه ممکن است زنان در زندگی با مشقت‌هایی روبرو شوند. از همین روی چنین زنانی نیازمند حمایت قانونگذار خواهند بود.

مطابق قانون عسر و حرج وضعیتی است که ادامه زندگی مشترک برای زوجه را با مشقت همراه می‌کند. در اینصورت زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند.

یکی از مواردی که این حق برای زن وجود دارد حالتی است که زوج زندگی خانوادگی را حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یکسال و بدون عذر موجه ترک کند.
منبع: میزان

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =